Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZŘ SZBK

24. 9. 2007

Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů

 

ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

 

Celkem bodů

 

200 (140)

1)

Stopa

 

50

2)

Cviky poslušnosti 

10+10+10+10+10 

50

3)

Překonávání překážek 

10+10+10+10+10 

50

4)

Speciální cviky

10+10+10+10+10

50

 

1)  Stopa:  

  50 (35)

- 300 kroků dlouhá cizí stopa zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným v prvním úseku cca po 100 krocích, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce, začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy. Pes musí být však vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.

2)

 

Poslušnost:

50 (35)

 

a)

Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty 

10

 

b)

Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň) 

10

 

c)

Aport volný libovolného předmětu

10

 

d)

Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy

10

 

e)

Odložení dlouhodobé s rušivými hluky

10

 

3)

 

Překážky:

50 (35)

 

a)

Kladina nízká s náběhovými prkny 

10

 

b)

Pohyblivá lávka na sudech

10

 

c)

Skok vysoký přes proutěnou překážku 80 cm vysokou 

10

 

d)

Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážku

10

 

e)

Proplazení rourou 3 m dlouhou

10

 

4)

 

Speciální cviky: 

50 (35)

 

a)

Průchod mezi dvěma ohni asi 3 kroky od sebe vzdálenými 

10

 

b)

Překonání nepříjemného materiálu v prostoru 3x3 kroky

10

 

c)

Kontakt se dvěma cizími osobami za přítomnosti psovoda

(nakládání na dopravní prostředek apod.)

10

 

d)

Doprava na otevřeném dopravním prostředku (přívěs)

10

 

e)

Přímé označení ležící osoby na 20 kroků v otevřeném terénu 

(pes vidí osobu odcházet a uléhat)

10

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

ZZP 1 - 3 - zkoušky záchranných prací prvního až třetího stupně

 

 

Poslušnost: 

 

100 (70)

 

a)

Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážka 

tam

10

 

b)

Skok vysoký 80 cm proutěná překážka

tam-zpět

10

 

c)

Šplh 180 cm překážka typu A

tam-zpět

10

 

d)

Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny

tam-zpět

10

 

e)

Vodorovný žebřík

tam

10

 

f)

Kladina vysoká se žebříky

tam-zpět

10

 

g)

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10

 

h)

Kladina se sklopným bodem

tam

10

 

i)

Roura na proplazení 3 m o průměru 50 cm

tam

10

 

j)

Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků (bedna ap.)

tam

10

 
ZZP 1

 

Speciální cviky: (provádí se 2x)

200 (140)

a)

Vyhledání zavalené osoby v sutinách 

40

b)

Označení zavalené osoby

40

c)

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 

10

d)

Ochota psa a chuť do práce

10

 •   Terén o rozměrech 50x100 kroků může být v imitovaném prostředí
 •   1 zavalená osoba je v úkrytu na úrovni nebo pod úrovní terénu
 •    v terénu je volně poházeno 10 rušivých předmětů s lidským pachem
 
ZZP 2

 

Speciální cviky: (provádí se 2x)

 

200 (140)

a)

Vyhledání zavalených osob v sutinách

20+20

40

b)

Označení zavalených osob

20+20

40

c)

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 

 

10

d)

Ochota psa a chuť do práce

 

10

 •  terén o rozměrech 100x100 kroků je v neimitovaném prostředí
 • 2 zavalené osoby se nacházejí pod úrovní terénu (1 z nich je žena)
 • část prohledávaného terénu musí být temná (sklep apod )
 
ZZP 3

 

Speciální cviky: (provádí se 2x)

 

200 (140)

a)

Vyhledání zavalených osob v sutinách

10+10+10

30

b)

Označení zavalených osob

20+20+20

60

c)

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 

 

5

d)

Ochota psa a chuť do práce

 

5

 • terén o rozměrech 150x100 kroků je v neimitovaném prostředí
 • 3 zavalené osoby (2 jsou 1-2 m pod úrovní terénu, 1 osoba je ukrytá asi 2 m nad úrovní terénu), 1 z ukrytých osob je žena
 • v terénu hoří 4 ohně a ozývají se nárazové hluky (motory apod.)

 

ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ  

ZLP 1 - 3 - zkoušky lavinových prací prvního až třetího stupně

 

 

Poslušnost: 

100 (70)

 

a)

Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze a za poklusu 

10

 

b)

Průchod skupinou pěti osob

10

 

c)

Štěkání psa na rozkaz vsedě u nohy

10

 

d)

Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň)

10

 

e)

Plazení psa se psovodem

10

 

f)

Vysílání psa jedním směrem na 30 kroků

10

 

g)

Odložení psa za pochodu vestoje

10

 

h)

Přivolání psa z odložení

10

 

i)

Aport volný

10

 

j)

Odložení psa (psovod ve skupině)

10

 
ZLP 1

 

Speciální cviky:

 

200 (140)

a)

Trasa lyží 100 kroků, pes ve stopě 

 

20

b)

Vyhledání osoby

 

40

c)

Označení zavalené osoby v lavině

 

80

d)

Nalezení předmětů

20+20

40

e)

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování

 

10

f)

Ochota psa a chuť do práce

 

10

 • terén o rozměrech 50x100 kroků v souvislé sněhové pokrývce
 • 1 zavalená osoba v částečně pošlapaném terénu
 • 2 malé předměty denní potřeby pachově shodné s hledanou osobou
 • kontrola pohybu na lyžích po trase dlouhé 100 kroků
 
ZLP 2

 

Speciální cviky:

 

200 (140)

a)

Vyhledání osob

20+20

40

b)

Označení zavalených osob v lavině 

60+60

120

c)

Nalezení předmětu

 

20

d)

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 

 

10

e)

Ochota psa a chuť do práce

 

10

 • svažitý terén 100x100 kroků se sněhovou pokrývkou 40-50 cm
 • 2 zavalené osoby 40 cm pod povrchem
 • 1 tlumok naplněný oděvními součástkami s čerstvým lidským pachem lehce zahrnutý sněhem

 

ZLP 3

 

Speciální cviky:

 

200 (140)

a)

Vyhledání osob

20+20+20

60

b)

Označení zavalených osob v lavině 

30+30+30

90

c)

Nalezení vzorku lidského pachu

 

40

d)

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 

 

5

e)

Ochota psa a chuť do práce

 

5

 • terén horského typu 150x100 kroků se souvislou sněhovou pokrývkou převyšující 50 cm
 • 3 zavalené osoby 1 m pod povrchem
 • 1 imitační vzorek lidského pachu lehce zahrnutý sněhem

 

ZKOUŠKY VODNÍCH PRACÍ

ZVP 1 - 3 - zkoušky vodních prací prvního až třetího stupně

 

 

Poslušnost: 

100 (70)

 

a)

Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze a za poklusu 

10

 

b)

Průchod skupinou pěti osob

10

 

c)

Štěkání psa na rozkaz vsedě u nohy

10

 

d)

Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň)

10

 

e)

Plazení psa se psovodem

10

 

f)

Vysílání psa jedním směrem na 30 kroků

10

 

g)

Odložení psa za pochodu vestoje

10

 

h)

Přivolání psa z odložení

10

 

i)

Aport volný

10

 

j)

Odložení psa (psovod ve skupině)

10

 
ZVP 1

 

Speciální cviky: 

200 (140)

a)

Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa 

10

b)

Přivolání ze člunu na břeh na 50 m (pes suchý)

30

c)

Aportování z vody na břeh (15 m) praktického předmětu odhozeného psovodem 

30

d)

vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině

30

e)

sledování 100 m trasy člunu od břehu k bójce a zpět

100

 
ZVP2

 

Speciální cviky: 

200 (140)

a)

Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa 

10

b)

přivlečení surfaře v nesnázích

30

c)

vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu

30

d)

identifikace vzorku lidského pachu (tablety) v pobřežním porostu (rákosí) v úseku 100 kroků 

30

e)

sledování 150 m trasy člunu, psovod a pes skáčí do vody a plavou společně, 

100

 
ZVP 3

 

Speciální cviky: 

200 (140)

a)

odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa

10

b)

přivlečení člunu s osobami

30

c)

pomoc plavci v nesnázích

30

d)

identifikace lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100x100 m vodní hladiny (tableta nebo potápěč)

30

e)

sledování 200 m trasy člunu, pes skáče na povel ze člunu a plave za člunem (část trasy podél břehu

100

 

NOČNÍ ZKOUŠKY

ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N

Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou na úrovni 2.stupně daného druhu zkoušky. Pes musí mít 2. stupeň již složen.

 

ZZS - zkouška záchranného stopování

Stopa: provádí se dvakrát (200 + 200)

400 (280)

- 2000 kroků dlouhá cizí stopa se 2 malými předměty (do velikosti peněženky) a 1 velkým předmětem (např. batoh nebo kufr), s osobou kladeče na konci stopy, 4x pravoúhle lomená, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 3 hodiny a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.

a)

Vyhledání nášlapu

 

10

b)

Sledování stopy

 

100

c)

Označení osoby

 

60

d)

Nalezení předmětů 

10+10+10

30

 

ZTV - zkouška terénního vyhledávání

Speciální cviky: provádí se dvakrát (200 + 200)

400 (280)

 •  terén s obtížně prostupným porostem (keře, maliní) o rozměrech 150x100 kroků musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska apod.). Rozhodčí postupuje těsně za psovodem, který si podle povahy terénu sám určuje směr postupu.
 • 3 bezvládné osoby (1 z nich je žena) jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (2 osoby leží v terénu, 1 je umístěna 2-3 m nad terénem)
 • časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut

a)

Vyhledání osob

20+20+20

60

b)

Označení osob

40+40+40

120

c)

Souhra, kázeň psa 

 

10

d)

Ochota, chuť k práci 

 

10

 

ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky

 Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl prověřit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti. Z těchto důvodů je nutno vždy vybírat terén, který maximálně napodobuje praxi. Může zahrnovat budovy, houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající obtížnost. Úspěšně složená ZPJ je základním předpokladem absolventa k zařazení do pohotovostní jednotky a k jeho využívání při praktických nasazením SZBK.

 Prohledávání terénu o rozměrech 150x100 kroků se provádí dvakrát, ve dvou různých terénech. Jedno prohledání se povádí jako denní, druhé jako noční práce v nestanoveném pořadí. Žádná osoba není použita dvakrát (1 muž, 1 žena). Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut.

 Rozhodčí se pohybuje terénem nebo volí své stanoviště podle vlastní úvahy a podle povahy terénu.

 Hledají se 2 živé osoby (1 v úrovňovém úkrytu a 1 ve výšce 2-3 m nad zemí) a 2 vzorky mrtvého pachu (jeden asi 20-30 cm pod úrovní terénu a 1 ve výšce asi 2 m), přičemž není pevně stanoveno, kolik kterých má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 v libovolné kombinaci.

 

1. 

Vyhledání osoby v úkrytu v úrovni terénu 

50

2.

Vyhledání vzorku v úkrytu v úrovni terénu 

50

3.

Vyhledání osoby ve výšce

50

4.

Vyhledání vzorku ve výšce

50

 

 Psovod je vybaven vysílačkou, kterou oznamuje nálezy rozhodčímu, volá záchrannou četu a vymezuje jí místo pro vyproštění. Pro noční prohledávání je vybaven čelní svítilnou.

 Terén musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body apod.). Psovod si podle povahy terénu sám určuje směr postupu.

 Hledané osoby i vzorky nesmějí být vizuálně zjistitelné.

 Vyproštění se psovod aktivně zúčastňuje až při čtvrtém nálezu.

 

VYTRVALOSTNÍ ZKOUŠKY

VZ 1 - 3 - vytrvalostní zkoušky prvního až třetího stupně

 Vytrvalostní zkouška je každoroční povinnou prověrkou kondice psa i psovoda a podmínkou pro upotřebitelnost v praktickém použití. Tuto povinnost je možno individuálně nahradit startem na mezinárodním mítinku pořádaném SZBK.

 VZ 1 - vytrvalostní zkouška 1.stupně

  - 20 km vyznačené trasy překonává psovod na kole se dvěma přestávkami v limitu 120 minut

 VZ 2 - vytrvalostní zkouška 2.stupně

  - 20 km vyznačené trasy překonává psovod 10 km na kole + 10 km klusem se dvěma nepovinnými přestávkami v limitu 120 minut

 VZ 3 - vytrvalostní zkouška 3.stupně

  - Stanovuje se pořadí a udělují se tituly Železného psovoda

  20 km vyznačené trasy se překonává 10 km na kole + 10 km klusem + 1 km plavání v časovém limitu 150 minut

 

 

Převzato z www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-zachranari